Välkommen till Deposit

Deposit AB bildades 1997 och verkar idag internationellt under namnet Escrow Europe. Deposit är en oberoende tredje part (Trusted Third Party) som skyddar affärskritisk information som källkoder, viktiga databaser och industriell design. Vi har tusentals kunder över hela världen, såväl stora multinationella bolag som nystartade företag och myndigheter.

Read on

Användare/licenstagare

Som licenstagare måste du lita på att leverantören sköter support och underhåll av produkten. Det beroendet medför en betydande risk, särskilt när det gäller affärs- kritiska tillämpningar. Som oberoende tredje part hjälper Deposit dig att minska sådana risker med olika former av deponeringslösningar.     

Läs vidare

Leverantör

Den viktigaste frågan för alla som använder affärskritiska program är säkerhet och kontinuitet. Det är mycket värdefullt för kunderna att veta att du har vidtagit långtgående åtgärder för att säkerställa deras intressen. Det gör du genom att deponera koden i tryggt
förvar hos oss.

Läs vidare

Rådgivare

Advokater, bolagsjurister, revisorer, företagsekonomer, finansiella och ekonomiska rådgivare och liknande typer av konsulter måste skydda uppdragsgivarens legala och ekonomiska intressen. Genom vår kombination av juridisk och teknisk kunskap erbjuder vi dig en unik spetskompetens.

Läs vidare