Rådgivare

Jurister, ekonomer, affärsrådgivare och upphandlare

Advokater, bolagsjurister, revisorer, företagsekonomer, finansiella och ekonomiska rådgivare och andra konsulter måste skydda uppdragsgivarens legala och ekonomiska intressen. Vår kombination av juridisk och teknisk kunskap gör att vi kan erbjuda dig verklig spetskompetens när det gäller deponeringsarrangemang.

Mervärdet i en aktiv deponeringstjänst ligger framför allt i verifieringen (kontrollen). Deposits tekniska avdelning verifierar den källkod som ska verifieras innan den placeras i säkert förvar. Under åren har våra tekniska experter byggt upp en omfattande kunskap och kan konfidentiellt och helt opartiskt ge dig praktiska råd gällande implementering och rapportering. Om du så önskar kan du arrangera själva förvaringen på egen hand.

Program uppdateras ofta. Nya versioner kommer regelbundet. Därför är det mycket viktigt att förnya deponeringen vid varje uppdatering eller ny release.

Deposit har erfarna jurister som ger dig professionella råd beträffande anpassningar av deponeringsavtalen; vi har mer än 30 års erfarenhet av IT-juridik, informationssäkerhet och säkerhetsjuridik.