Teknikanvändare/licenstagare i deponeringskontrakt

Skydda kontinuiteten i verksamheten oavsett omständigheter

Som licenstagare litar du på att leverantören sköter support och underhåll av produkten. Det beroendet medför betydande risker, särskilt när det gäller affärskritiska tillämpningar. Som oberoende tredje part hjälper Deposit att dig att minska sådana risker genom ett deponeringsarrangemang.

I dagens ekonomiska klimat är företag mer utsatta. Även etablerade IT-företag kan plötsligt råka ut för problem beroende på oförutsedda händelser som obestånd, uppköp eller finansiella skandaler.

När du använder datorprogram och olika tillämpningar för viktiga affärsprocesser har säkerhet och kontinuitet högsta prioritet, och du måste ställa dig frågan vad som skulle hända om leverantören inte längre är kapabel att fullgöra sina åtaganden.

En aktiv deposition (Escrow) är lösningen. Leverantören deponerar källkoden och den tekniska dokumentationen hos en “Escrow Agent”. Vid situationer som angetts i deponeringsavtalet, t ex konkurs eller oförmåga att sköta underhållsåtagandena, kan du begära att materialet utlämnas till dig.

Tack vare vårt tekniska kunnande kan vi verifiera det deponerade materialet. Det kan ske på olika nivåer - från grundnivå till avancerad verifiering. Vidare är det nödvändigt att deponeringen är uppdaterad. Så snart du börjar använda en ny version av programmet bör deponeringen uppdateras.

Deposits juridiska experter ger dig råd om du behöver göra några ändringar i deponeringsupplägget.