ASP/BPO Escrow

De ekonomiska fördelarna gör att efterfrågan ökar på ASP- och BPO- lösningar. Fler och fler företag använder ”Application Services Providers” eller outsourcing och lämnar över hela affärsprocesser till sådana specialiserade aktörer. Som en följd av den utvecklingen ökar beroendet av leverantörerna. Genom ett särskilt deponeringsarrangemang kan den risken minskas väsentligt.

Vid ASP-tillämpningar för exempelvis CRM och lönesystem används programmen ”på distans”. Det medför många viktiga fördelar beträffande användarvänlighet, underhåll och installation. En annan konsekvens är att viktiga data som kunddata och löneadministrativa uppgifter lagras på servrar hos ASP-leverantören. Om lösningen fallerar och data inte längre finns tillgängliga, får det omfattande ekonomiska och administrativa konsekvenser för kunden.

Vid outsourcing blir beroendet av leverantören ännu större. En beroende användare måste ta även oväntade händelser med i beräkningen. Vad skulle exempelvis hända om leverantören går i konkurs? Vid sådana händelser räcker det inte med Service Level Agreement (SLA) eller en avvecklingsplan för att upprätthålla kontinuiteten. Därför är BPO Escrow nyckeln till säker kontinuitet för de affärsprocesser som är föremål för outsourcing.

Varje ASP eller BPO Escrow är ett skräddarsytt deponeringsarrangemang som omfattar källkoder, data och fullständig dokumentation av ICT-infrastrukturen och övriga konfigurationer. Om du vill ha ett robust system för affärskritiska ASP- och BPO- tjänster, kontaktar du oss för ytterligare information.