Data Escrow

Data Escrow har sitt ursprung i backup-processer. En backup används när aktuella data inte finns tillgängliga, t ex efter en brand. En backup tas ofta med interna program, lagras på interna media och läggs i internt förvar. I praktiken har det visat sig att 80 procent av all backup inte kan återskapa önskat resultat. Data är endera oläsbara eller oåtkomliga.

I samband med ASP, outsourcing och ”hosting centres”, blir Data Escrow mycket angeläget. I sådana situationer är data lagrade i tredjepartssystem, med tredjepartslicenser, och finns rent fysiskt hos tredjepart och hanteras också av personal hos dessa aktörer.

Därför bör dataägaren skydda sina egna intressen ifall leverantören inte längre förmår fullgöra sina åtaganden. Data Escrow ger den nödvändiga säkerheten. Det ger även en möjlighet att komma till rätta med otillåtna och oanvändbara backuper. Vår tekniska verifiering av data skapar säkerhet. När data är kritiska för din affärsverksamhet blir Data Escrow ett måste.

För att arrangera Data Escrow är tre faktorer av betydelse: inblandade parter, data och den efterfrågade säkerhetsnivån (verifieringen). Efter verifieringen upprättas en verifieringsrapport. Data kan levereras till Deposit dagligen, veckovis eller månatligen genom vår säkra infrastruktur med deponering online.