Internet Technology Escrow

För att göra affärer på nätet krävs mer än en webbplats. Det krävs samverkan mellan lagerhantering, logistik, ekonomisystem och andra affärsprocesser för att göra effektiva e-affärer. Det är en komplex process. Därför brukar implementeringen av en webbplats för för e-handel ofta skötas av utomstående specialister.

Men en utomstående leverantör skapar beroende, inte bara under utvecklingsprocessen utan också senare när webbplatsen ska driftsättas, anpassas och underhållas.

Om e-affärer är en viktig del i ditt företags verksamhet bör du åtminstone skydda dig mot misslyckanden eller konflikter med tjänsteleverantören: Om problem uppstår måste du ha åtkomst till källkoderna och dokumentationen när det gäller sådana viktiga tillämpningar.

Säkra e-affärerna med Internet Technology Escrow. Kontakta oss för mer information och rådgivning.