Investor Escrow

Investor Escrow introducerades 1999 under "den nya ekonomins" glansdagar. Då var många på jakt efter lämpliga investeringsobjekt att med riskkapital satsa på nya IT-relaterade affärsidéer. Oturligt nog var det ytterst få finansiärer som hann få upp ögonen för den här nya deponeringstjänsten.

Investor Escrow är en kombination av exempelvis källkodsdeponering, Industrial Escrow och Data Escrow. Om särskilda omständigheter inträffar kan finansiären begära att Deposit lämnar ut det deponerade materialet.

Alla deponeringar verifieras för att garantera att de innehåller relevant material så att det går att återskapa det program eller den produkt/affärsidé som är under utveckling.

Investor Escrow ger dig som finansiär trygghet att det projekt som du bekostat är deponerat och beskrivet i detalj. Kontraktet ger dig rätt att under vissa omständigheter få deponeringen utlämnad till dig. Utlämnandegrunderna finns angivna i kontraktet.