Nyheter

Efter mer än 20 års erfarenhet som Escrow-agenter vet vi hur man bäst ska trygga företags och organisationers verksamhet. Det handlar om att säkra kontinuiteten. Vi hjälper dagligen företag, myndigheter och organisationer att få kontroll över sina beroenden av de viktigaste programmen och andra viktiga tekniska tillämpningar. Det är glädjande att många andra, såväl inom näringslivet som inom den offentliga sektorn, delar vår insikt.

Om du är journalist, skribent, rådgivare, PR-konsult eller bara vill veta mer om den senaste utvecklingen inom deponering är du välkommen att kontakta oss: deposit@deposit.se