Integritetspolicy

  • Din personliga integritet är viktig för Deposit. Därför redogör vi här för vår integritetspolicy så att du blir informerad om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Då gäller följande förutsättningar.

Vad vi samlar in

Du kan besöka denna webbplats och läsa om Deposit utan att avslöja din personliga identitet. De uppgifter som vi regelbundet samlar in om besökare på vår webbplats (typ av sökmotor, sidåtkomst, varaktighet etc) ger oss ingen möjlighet att identifiera dig. Vi registrerar även din IP-adress, men normalt röjer den inte din identitet. Din IP-adress visar snarare din tjänsteleverantör eller ditt företagsnätverk. Vi använder inte cookies, små filer som skickas till din webbläsare och lagras på din hårddisk och som kan visa hur och när du använder webbsidan. Vi registrerar information om din identitet bara när du frivilligt levererar din e-postadress till oss och när du vill ha ytterligare information från oss.

Hur vi använder insamlad information

Om du väljer att ge oss din e-post adress eller annan (indirekt) information som kan kopplas till din person, använder vi uppgifterna enbart för att skicka dig material som du beställt eller besvara dina frågor. Vi kommer enbart att lämna ut dina personliga uppgifter om det finns rimliga skäl för oss att tro att vi har en rättslig skyldighet att göra så. Utöver det kommer vi aldrig av något skäl att utlämna dina personliga uppgifter till tredjeman, exempelvis för direktmarknadsföring

Hur vi använder insamlad information

Om du väljer att ge oss din e-post adress eller annan (indirekt) information som kan kopplas till din person, använder vi uppgifterna enbart för att skicka dig material som du beställt eller besvara dina frågor. Vi kommer enbart att lämna ut dina personliga uppgifter om det finns rimliga skäl för oss att tro att vi har en rättslig skyldighet att göra så. Utöver det kommer vi aldrig av något skäl att utlämna dina personliga uppgifter till tredjeman, exempelvis för direktmarknadsföring

Länkar

Som service till dig tillhandahåller vi länkar till vissa andras webbplatser. Om du besöker sådana webbplater ber vi dig uppmärksamma att det är deras och inte Deposits integritetspolicy som blir tillämplig på dina personuppgifter under ditt besök där.

Säkerhet

Eftersom alla uppgifter som du skickar till Deposit, skickas helt frivilligt och normalt inte är av känslig natur, tillämpar vi våra normala säkerhetsrutiner utan särskild kryptering i dessa fall. För mer information om kommunikationen med Deposit och användningen av denna webbplats hänvisar vi till vår ”Disclaimer”.

Ändringar i vår policy

Deposit reserverar sig rätten att ändra sin integritetspolicy. Vi kommer att redovisa sådan ändringar på denna webbplats. Därefter kommer din fortsatta användning av denna webbplats att regleras av den nya policyn.

Frågor och uppdateringar

Om du har några frågor eller förslag gällande vår policy, eller vill uppdatera eller rätta uppgifter gällande dig själv och som du tidigare försett oss med, ber vi dig att kontakta oss via e-post: deposit@deposit.se.