Produktöversikt

Deposit erbjuder ett brett sortiment av deponeringstjänster

 • Källkodsdeponering

  Fel i affärskritiska program får långtgående konsekvenser för verksamheten. Förebygg sådana risker genom att säkra tillgången till källkod och teknisk dokumentation. Det gör du genom deponering.

  Läs vidare

 • Data Escrow

  Fel i affärskritiska program får långtgående konsekvenser för verksamheten. Förebygg sådana risker genom att säkra tillgången till källkod och teknisk dokumentation. Det gör du genom deponering.

  Läs vidare

 • Industrial Escrow

  Produktionsprocesser kan bli mycket komplicerade när man använder och blir beroende av halvfabrikat, outsourcing och maskiner. Därför finns behov av att säkra kontinuiteten i produktionsprocesserna. Industrial Escrow säkerställer kontinuiteten.

  Läs vidare

 • ASP/BPO Escrow

  På grund av de ekonomiska fördelarna ökar s k ASP- och BPO-tillämpningar. Samtidigt ökar beroendet av leverantörerna. Riskerna kan minskas genom speciella deponeringssarrangemang.

  Läs vidare

 • Website Escrow

  Att utveckla en webbplats är en kreativ och tidskrävande process. Inget är mer frustrerande för utvecklaren och kunden än när resultatet av ansträngningarna olovligen blir kopierat. Skydda webbplatsen med Website Escrow.

  Läs vidare

 • Investor Escrow

  Investor Escrow ger finansiärer trygghet genom att den utvecklingsprocess som de finansierar blir deponerad och dokumenterad. Finansiären får möjlighet att kräva tillgång till det som utvecklats när det finns grund för utlämnande.

  Läs vidare

 • Internet Technology Escrow

  Att göra affärer på nätet innebär mer än att skapa och underhålla en webbplats. Tekniken bakom e-handel är ofta en fråga för specialiserade externa aktörer. Det skapar beroenden som kan minskas genom deponering.

  Läs vidare

 • Copyright Registration

  Upphovsrätten (copyright) till program tillfaller automatiskt den som skapat programmet, eller arbetsgivaren när det gäller anställningsförhållanden. Trots det finns det många goda skäl att formellt registrera sin copyright.

  Läs vidare