Källkodsdeponering

Deponering av källkod dök upp i USA för mer än 40 år sedan. Då handlade det enbart om en passiv förvaring av källkoder hos en pålitlig tredje part (Trusted Third Party). Syftet var att källkoden skulle finnas tillgänglig även om leverantören försvann från marknaden.

Hos Deposit handlar det om mer än passiv förvaring. Kunden ska veta att deponeringen har ett användbart innehåll, dvs garanteras tillgång till verifierad (kontrollerad) källkod med tillhörande dokumentation. Utlämnandegrunderna är bestämda i deponeringsavtalet. Tack vare etablerade verifieringsmetoder kan källkoden analyseras för att ge hög grad av trygghet och garanti för att den är användbar.

Källkodsdeponering är väsentligt för alla företag, myndigheter och organisationer som använder affärs- eller verksamhetskritiska program. Det kan vara datorprogram som är viktiga för kontinuiteten, till exempel specialutvecklade program. Utgå ifrån att upphovsrätten, dvs de immateriella rättigheterna, tillhör leverantören.

Deponeringsavtalet är grunden för alla deponeringsarrangemang. Innan deponeringen och verifieringen kan komma till stånd, måste alla parter gemensamt komma överens om och specificera ett antal väsentliga punkter som: a) vilka är avtalsparterna (leverantör, licensinnehavare och Deposit, b) vad ska deponeras, c) vilken verifieringsnivå ska gälla, d) vilka är utlämnandegrunderna, e) hur många uppdateringar beräknas per år, f) vad händer om en eller flera parter bryter mot avtalsvillkoren.

Det finns två huvudtyper av deponeringsavtal:

Trepartsavtal

Det här avtalet används när det gäller en enda användare (licenstagare). Avtalet upprättas mellan leverantör, licenstagare och Deposit.

Läs vidare

Tvåpartsavtal (ramavtal)

Det här är ett ramavtal mellan leverantören och Deposit. Alla användare (licenstagare) kan enkelt bli delaktiga i enlighet med avtalsvillkoren.

kontakta oss för mer information: deposit@deposit.se