Verifiering

En förutsättning för kvaliteten i deponeringen

Den viktigaste skillnaden mellan Deposit och många konkurrenter är att vi verifierar materialet som deponeras hos oss. Värdet av en deposition handlar om fullständighet och läsbarhet av det deponerade materialet. Därför är en teknisk verifiering av det som deponeras en nödvändig förutsättning för en deponering av hög kvalitet. Varje deponering verifieras av vår tekniska avdelning. Deposits olika verifieringstjänster ger kunderna möjlighet att välja mellan en trygg grundverifiering (Nivå 1) och en mycket säker avancerad verifiering (Nivå 3).

 • Nivå 1 - Grundverifiering

  Grundverifieringen genomförs på alla deponeingar som förvaras hos oss. Materialet verifieras så att man med säkerhet vet att deponeringen innehåller relevanta data.

  Läs vidare

 • Nivå 2 - Standardverifiering

  Syftet med den här verifieringen är att bedöma om källkoden är komplett. En analys görs av användarens situation och sedan bedömer vi om källkoden till alla komponenter är tillgänglig.

  Läs vidare

 • Nivå 3 - Avancerad verifiering

  Den här avancerade verifieringen syftar till att kontrollera om deponeringen kan användas för att återskapa produkten.

  Läs vidare