Nedladdning - Verifieringsmetoder

Nivå 1-verifiering utförd av Deposits tekniska avdelning

Filformat: Adobe Acrobat (.pdf) |Storlek: 98 kb

English | Description of Level I verification procedure

Nivå 2-verifiering utförd av Deposits tekniska avdelning

Filformat: Adobe Acrobat (.pdf) |Storlek: 109 kb

English | Description of Level II verification procedure

Nivå 3-verifiering utförd av Deposits tekniska avdelning

Filformat: Adobe Acrobat (.pdf) |Storlek: 103 kb

English | Description of Level III verification procedure