Website Escrow

Att utveckla en webbplats är en kreativ, tidskrävande och kostsam process. Ingenting är mer frustrerande för utvecklaren och kunden än att se resultatet av sina ansträngningar olovligen kopierade, inte sällan av huvudkonkurrenterna.

Det kan bli ännu värre om den tredje parten anklagar dig för intrång i deras upphovsrätt. Hur ska man agera då?

Vem var först? Vem har upphovsrätten? Hur bevisar du det? Webbplatsens innehåll och utseende måste därför vara ovedersägligt dokumenterade. Det är vad Deposit erbjuder med tjänsten Website Escrow.

Vid vissa tidpunkter tar vi ett "digitalt fingeravtryck" av din webbplats som stöd för dina upphovsrättsliga anspråk. Vid exakt samma tillfälle gör vi samma sak med webbplatsen för det företag som gjort intrång i din upphovsrätt. Med de två fingeravtrycken har du de bevis du behöver för att styrka och försvara din upphovsrätt.