Källkodsdeponering | Trepartsavtal

För en licenstagare/användare

Ett trepartsavtal upprättas mellan programvaruleverantören, en användare och Deposit. Användaren är den ende förmånstagaren enligt avtalet. Leverantören får garanti för att affärshemligheterna hamnar i goda händer och att de immateriella rättigheterna skyddas. Deposit är en oberoende tredje part utan bindningar till vare sig program- eller hårdvaruleverantörer.

Även om Deposit också tillhandahåller en tjänst för passiva deponeringar så anser vi att alla deponeringar bör genomgå en grundverifiering på Nivå 1. (Som tilläggstjänst kan kunden välja utökad verifiering på högre nivåer) Alla grundverifieringar genomförs hos oss. I egenskap av oberoende tredje part vill Deposit dessutom försäkra sig om att deponeringen förblir användbar. Därför erbjuder vi enkla tjänster för uppdatering online.

Deposits trepartsavtal har i praktisk tillämpning under 20 års tid visat sig vara ändamålsenligt för alla berörda parter. Naturligtvis är det ändå möjligt att förändra och anpassa avtalet. Deposits jurister hjälper gärna till med det.

Nedladdning