Leverantör / licenser

Öka din servicenivå och kundnytta

Den viktigaste frågan för den som använder ett affärskritisk datorprogram är säkerhet och kontinuitet. Det är mycket värdefullt för kunderna att veta att du har vidtagit långtgående åtgärder för att säkerställa deras intressen.

Deposit fungerar som en Trusted Third Party för både etablerade och nya ICT-företag. Dag efter dag har vi hanterat konfidentiella källkoder, dokumentation och data. Självklart har vi hanterat allt med största möjliga omsorg. Framför allt handlar det om att vårt goda rykte som en oberoende pålitlig partner står på spel. Våra avtal är upprättade så att dina intressen är strikt skyddade under alla omständigheter. Som exempel, vi utlämnar aldrig något material utan att dessförinnan ha diskuterat det med leverantören.

Ett depositionsarrangemang är inte enbart intressant för dina nuvarande kunder. Vid en upphandling kan ett ”Escrow Arrangement” ofta utgöra en avgörande faktor som gör ditt erbjudande mer attraktivt för potentiella kunder. Genom ett sådant depositionsarrangemang visar du dina potentiella kunder att du tar deras intressen på allvar.

Vi ser fram emot att få tala med dig om hur du kan höja din servicenivå och öka din kundnytta genom en depositionslösning.