Källkodsdeponering

Om oss Deponeringstjänster

Om oss

Deposit AB grundades redan 1997. Vi har således lång erfarenhet av hur Escrow kan användas för att främja affärerna för både leverantören och kunden. År 2000 fick vi en ny delägare, företagsgruppen Escrow Europe, och Deposit började verka internationellt under namnet Escrow Europe Scandinavia. År 2008 blev NCC Group ny delägare.
NCC Group har omkring 100 000 källkoder i förvar för cirka 18 000 organisationer/företag och 7 000 leverantörer i 135 länder.

Lönsamt säkerhetsarbete skapar nya affärsmöjligheter!

Säkra verksamhetens kontinuitet

Programvaror utvecklas över tid. Det går inte att rätta fel, utveckla och anpassa dem om man inte har tillgång till källkoderna. Om leverantören går i konkurs eller av någon annan anledning inte kan sköta sina åtaganden hamnar användaren i ett svårt läge. Lösningen är Källkodsdeponering som gör källkoderna tillgängliga.
Youtube presentation

Verifiering är avgörande

En trygg fövaring av källkod hos en oberoende tredje part är viktig - men det räcker inte. Man måste också veta vad man förvarar. Därför är Verifieringen avgörande för kundens trygghet. Det finns flera nivåer av verifiering att välja mellan.

Leverantörens affärsnytta

Leverantörer som deponerar källkod får ett bra säljargument - kunderna erbjuds trygghet. Dessutom får leverantören en enkel administration - deponering och uppdatering sker på ett enda ställe oavsett var i världen kunden finns. Vi berättar gärna mer om de andra ekonomiska fördelarna.

Användare/Licenstagare

Som licenstagare måste du lita på att leverantören sköter support och underhåll av produkten. Det beroendet medför en betydande risk, särskilt när det gäller affärskritiska programvaror. Som oberoende tredje part hjälper Deposit dig att minska sådana risker med olika former av deponeringslösningar.

Leverantör

Trygghet är ett tungt säljargument. En viktig fråga för de som använder affärskritisk mjukvara är säkerhet och kontinuitet. Det säkras genom att deponera källkoder i tryggt förvar hos oss. Kontakta oss för att få veta mer om hur Deposits affärsmodeller kan öka dina intäkter.

Rådgivare

Advokater, bolagsjurister, revisorer, företagsekonomer, finansiella och ekonomiska rådgivare och andra konsulter måste skydda uppdragsgivarens legala och ekonomiska intressen. Genom vår kombination av juridisk och teknisk kunskap erbjuder vi dig en unik spetskompetens.

Deponeringstjänster

Deponeringstjänster skapar trygghet och främjar affärerna.

Software Escrow Agreement

Våra avtal för deponering av källkod reglerar på ett enkelt och effektivt sätt de många frågor som alla parter måste vara överens om. Oftast är det tre parter inblandade: Licensgivaren, licenstagaren/användaren och Deposit. Avtalen anpassas efter omständigheterna i de enskilda fallen. Ibland finns det en enda användare, andra gånger kan det finnas flera användare av den källkod som är deponerad. Ibland finns programvaran hos användaren, andra gånger handlar det om molnlösningar.

Registry Data Escrow Agreement

Sedan 1998 har ICANN en viktig roll att kontrollera och hantera Internets system för domännamn. Ett av ICANNs krav för generiska toppdomäner (gTLD) är att det sker dagliga överföringar av WHOIS data till en betrodd Escrow agent. Registry Data Escrow gör det möjligt att lämna ut WHOIS data till ICANN.

Information Escrow Agreement

Information Escrow Agreement skyddar exempelvis produktionsprocesser, formler, design och marknadsföring. Många företag är beroende av andra aktörer för bland annat tillverkningsprocesser och leveranser av halvfabrikat. Därför finns behov av att säkra kontinuiteten i produktionsprocesserna. Industrial Escrow säkerställer det.

Copyright Escrow Agreement

Copyrigt Escrow Agreement skyddar kundernas immateriella rättigheter vid tvister om intrång. Man kan också själv bli beskylld för intrång och behöva skydda sina rättigheter. Avtalet är utformat för att styrka ägarskap och skydda datorprogram, produktdesign, konstverk, musiknoter, spel och modedesign.

Website Escrow Agreement

Att utveckla en webbplats är en kreativ och tidskrävande process. Utvecklaren och kunden riskerar att resultatet blir olovligen kopierat. Skydda rättigheterna med Website Escrow.

Investor Escrow Agreement

Investor Escrow ger investerare trygghet genom att den utvecklingsprocess som de finansierar blir dokumenterad och deponerad. Investeraren får möjlighet att kräva tillgång till det som utvecklats när det finns grund för utlämnande.

Internet Technology Escrow

Att göra affärer på nätet innebär mer än att skapa och underhålla en webbplats. Tekniken bakom e-handel är ofta en fråga för specialiserade externa aktörer. Det skapar beroenden som kan minskas genom deponering.

Copyright Registration

Upphovsrätten (copyright) till program tillfaller automatiskt den som skapat det, eller arbetsgivaren när det gäller anställningsförhållanden. I många utvecklingsprocesser uppstår ändå oklarheter om vem som äger de immateriella rättigheterna, ibland uppstår till och med gemensamma rättigheter. Genom registrering undanröjs oklarheter och äganderätten kan styrkas vid senare tvister.

Våra kunder

NCC Group har omkring 100 000 källkoder i förvar för cirka 18 000 organisationer/företag och 7 000 leverantörer i 135 länder.

Kontakta oss

Arenavägen 29, 121 77 Johanneshov

Genom att fylla i och skicka in formuläret accepterar
du att webbplatsen lagrar
och bearbetar dina uppgifter.

Your message has been sent. Thank you!