Verifiering

Verifiering av deponerad källkod - välj mellan olika nivåer

Grundläggande verifiering

Alla depositioner kontrolleras.
Både leverantör och kund får en skriftlig rapport.
Läs mer Media Check Report

Vem hanterar utlämnad källkod?

Om det blir aktuellt med ett utlämnande av det deponerade materialet måste det också komma till nytta. Kan du själv använda det eller behöver du hjälp? Vi har verifieringar för att säkerställa båda alternativen.
Läs mer Utökad verifiering

Vi rekommenderar

Entry Level Verification. Vi är närvarande och kontrollerar samt dokumenterar att leverantören, utifrån depositionen, kan återskapa det datorprogram du använder.

Verifiering

Källkodsdeponering gör det möjligt för användaren att få tillgång till det deponerade materialet. Det ger däremot ingen garanti för att det deponerade materialet är användbart. En passiv förvaring kan därför ge en falsk trygghet. Våra verifieringstjänster testar depositionen och ger kunden kunskap och vägledning för att kunna säkra kontinuiteten, dvs att det affärskritiska/verksamhetskritiska programmet kan leva vidare även utan leverantörens hjälp. Vi erbjuder ett antal alternativ gällande verifiering. Valet av bästa verifieringstjänst beror bland annat på om programmet finns hos kunden eller som en molntjänst.

Media Check Report

Det som deponeras kontrolleras för att visa om depositionen innehåller allt som ska deponeras och att det är virusfritt, läsbart och okrypterat. Om det är krypterat är det viktigt att reda ut vem som ska ha tillgång till kryptonyckeln. Denna grundläggande verifiering ingår i årsavgiften. Både leverantören och användaren får en skriftlig rapport vid varje deponering - givetvis också när det sker uppdateringar.

Utökad verifiering

Den grundläggande verifiering som ingår i årsavgiften ger ökad trygghet men ger ingen garanti för att kontinuiteten är säkrad. För det krävs mer avancerade kontroller. Vi rekommenderar Entry Level Verification som minimum. Det innebär att någon av våra experter bevittnar och dokumenterar att leverantören kan återskapa programvaran utifrån det deponerade materialet. Tjänsten Independent Build Verification är för kunder som behöver anlita en oberoende tredje part för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta efter att depositionen utlämnats. Tjänsten User Assured Verification är för kunder som vill säkerställa att de själva kan hantera kontinuiteten efter ett utlämnande.

Våra kunder

Gruppen har omkring 100 000 källkoder i förvar för cirka 18 000 organisationer/företag och 7 000 leverantörer i 135 länder.

Kontakta oss

Arenavägen 29, 121 77 Johanneshov

Genom att använda detta formulär accepterar
du att denna webbplats lagrar
och bearbetar dina uppgifter.

Your message has been sent. Thank you!